Advanced Nitrox

Pierwszy kurs nurkowania technicznego otwierający drogę do nurkowań dekompresyjnych.

Advanced Nitrox

Pierwszy kurs nurkowania technicznego otwierający drogę do nurkowań dekompresyjnych do 40 metrów z dekompresją akcelerowaną „gorącymi” nitroxami lub tlenem.

Cel kursu:

  • kurs ten został opracowany, aby rozszerzyć wiedzę nurków na temat stosowania Nitroksu w nurkowaniu rekreacyjnym
  • jego celem jest rozwinięcie umiejętności nurkowych oraz lepsze zrozumienia idei nurkowania z Nitroksem
  • dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu
  • wprowadza stosowanie gazu dekompresyjnego o zawartości tlenu od 41% do 100%
  • program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 40 metrów, w tym dekompresyjnych, z nielimitowaną dekompresją

Wymagania: 

  • kandydat musi posiadać stopień IANTD Nitrox Diver i IANTD Deep Diver oraz 15 zalogowanych nurkowań; lub posiadać równoważne doświadczenie i 50 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
  • minimalny wiek 15 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów

Wymagany sprzęt:

  • Taki sam jak w przypadku nurkowań rekreacyjnych, dodatkowo wymagana butla z gazem dekompresyjnym mocowana jako pony lub stage.
  • Rekomendowana konfiguracja: zestaw dwubutlowy (twin set) lub sidemount, dwa automaty oddechowe, kompletna butla stage, skrzydło z układem nośnym, boja deco, kołowrotek, tabliczka, wskaźnik głębokości i czasu.

Polecane kursy