Normoxic Trimix Plus

Kurs dla tych, którzy chcą nurkować do głębokości 60 lub 70 metrów z użyciem mieszanin trimixowych.

Normoxic Trimix Diver

Cel kursu:

  • kurs jest przeznaczony dla tych, którzy chcą nurkować na głębokości do 60 metrów, ale nie chcą stosować powietrza jako czynnika oddechowego. Podczas kursu, nurek stosuje mieszaniny trimixowe, co pozwala zmniejszyć narkozę azotową na tych głębokościach
  • program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań do głębokości 60 metrów, z nielimitowaną dekompresją przy użyciu dwóch gazów dekompresyjnych

Normoxic Trimix Plus Diver

Cel kursu:

  • Normoxic Trimix Plus Diver jest rozszerzeniem szkolenia Normoxic Trimix, dającym uprawnienia do nurkowania do 70 metrów z użyciem mieszanin trimixowych, z dwoma gazami dekompresyjnymi.
  • Program szkolenia jest tożsamy z kursem normoxic trimix, zwiększony o dodatkowe nurkowania

Wymagania:

  • kandydat musi posiadać stopień IANTD Advanced EANx Diver bądź IANTD Technical Diver lub równoważny.
  • kandydat musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27 metrów lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
  • ukończone 18 lat

Wymagany sprzęt:

Zestaw dwubutlowy (twin set), dwa automaty oddechowe, kompletna butla stage, skrzydło z układem nośnym, boja deco, kołowrotek, tabliczka, wskaźnik głębokości i czasu.

Polecane kursy