Privacy Policy

Administratorem Twoich danych osobowych jest NTMX Tomasz Ramutkowski – Centrum Nurkowe Deepbusters z siedzibą w Rumi, ul. Tysiąclecia 12, 84-230 Rumia. Dane kontaktowe do administratora: NTMX Tomasz Ramutkowski – Centrum Nurkowe Deepbusters z siedzibą w Rumi, ul. Tysiąclecia 12, 84-230 Rumia. Tel. 501 066 118, email: info@deepbusters.pl

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z przesłaną przez Ciebie wiadomością zawartą w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora umożliwiających następczy kontakt z Tobą, jeżeli prześlesz do nas wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który będzie niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość oraz podjęcia ewentualnych działań z nią związanych. Po wskazanym powyżej czasie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe podajesz w sposób dobrowolny. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest konieczne celem udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.