Dive Master

Divemaster

To początek w pełni profesjonalnej, zawodowej ścieżki kariery nurkowej!

Divemaster może pełnić ważne obowiązki jako asystent instruktora w trakcie kursów, sprawować nadzór nad zajęciami z nurkowania albo zostać przewodnikiem nurkowym w dowolnie wybranym Centrum Nurkowym na świecie!

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • certyfikat AOWD lub równoważny
  • certyfikat Rescue lub równoważny
  • zalogowane co najmniej 60 nurkowań w wodach otwartych w różnych warunkach
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (nie starsze niż 1 rok)

Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie!

Recommended courses