Napełnianie butli

Potrzebujesz nabić butlę odpowiednim gazem? Tu znajdziesz wszystko czego Ci trzeba.

GAZCENA
POWIETRZE 2,50 zł / 1 litr butli*
EAN22 – EAN40 4 zł / 1 litr butli
EAN505 zł / 1 litr butli
EAN51 – EAN805,50 zł / 1 litr butli
TLEN6 zł / 1 litr butli
TRIMIX0,40 gr / 1 litr HE**

UWAGA!CENA
* MINIMALNA OPŁATA ZA NAPEŁNIENIE JEDNEJ BUTLI10 zł
** OPŁATA BLENDERSKA W PRZYPADKU NAPEŁNIANIA TRIMIXÓW DO BUTLI MNIEJSZYCH NIŻ 5L30 zł