Napełnianie butli

Potrzebujesz nabić butlę
odpowiednim gazem?
Tu znajdziesz wszystko czego Ci trzeba.

GAZCENA
POWIETRZE 2 zł / 1 litr butli*
EAN22 – EAN40 3 zł / 1 litr butli
EAN504 zł / 1 litr butli
EAN51 – EAN805 zł / 1 litr butli
TLEN5 zł / 1 litr butli
TRIMIX0,40 gr / 1 litr HE**

UWAGA!CENA
* MINIMALNA OPŁATA ZA NAPEŁNIENIE JEDNEJ BUTLI10 zł
** OPŁATA BLENDERSKA W PRZYPADKU NAPEŁNIANIA TRIMIXÓW DO BUTLI MNIEJSZYCH NIŻ 5L30 zł

Polecane kursy