Ubezpieczenia DAN

Jeśli jesteś aktywnym nurkiem i odkrywasz głębiny polskich akwenów, bądź szykujesz się do wyjazdu zagranicznego, na którym planujesz nurkować, powinieneś bezzwłocznie wykupić ubezpieczenie nurkowe. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć co się wydarzy. Dlatego w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje uszczerbek na Twoim zdrowiu, DAN pokryje koszty Twojego leczenia lub koszty związane z korzystaniem z komory hiperbarycznej

< KLIKNIJ W LOGO LUB

SKORZYSTAJ Z KODU QR >

I WYKUP UBEZPIECZENIE

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, dzięki lekarzom włoskim i amerykańskim powstał DAN (Divers Alert Network). Kilkanaście lat później organizacje o podobnych działaniach połączyły się tworząc największą niekomercyjną organizację ubezpieczającą płetwonurków – DAN International składającej się z kilkunastu oddziałów regionalnych rozmieszczonych na całym świecie. Z biegiem lat DAN ewaluował stając się wielką firmą ubezpieczającą nurków i ich rodziny.

DAN oferuje 3 rodzaje ubezpieczeń:

Odpowiedni dla wszystkich nurków, którzy mniej podróżują i potrzebują dobrego ubezpieczenia na podstawowym poziomie. Dotyczy nurkowania rekreacyjnego (powietrze, Nitrox) z limitem głębokości (max 40m) i z wyłączeniem nurkowania technicznego.

REKOMENDOWANY

wszystkim nurkom rekreacyjnym. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym nurkowania techniczne. Bez limitów głębokości.

Zaprojektowany dla najbardziej wymagających nurków. Wyższe limity ubezpieczenia. Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym nurkowania techniczne. Bez limitów głębokości.

Ubezpieczenie zawiera się na okres 1 roku.

Do ubezpieczenia potrzebne są następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • telefon,
  • e-mail,
  • stopień nurkowy,
  • federacja nurkowa
  • średnia ilość nurkowań w roku.

< KLIKNIJ W LOGO LUB

SKORZYSTAJ Z KODU QR >

I WYKUP UBEZPIECZENIE

Ceny ubezpieczeń uzależnione są od wybranego wariantu (Bronze/Silver/Gold).

Strona DAN nie jest po Polsku, dlatego w razie problemów zapraszam do nas w celu wykupienia ubezpieczenia.

Polecane kursy