Nitrox Diver

Kurs przeznaczony dla nurków, którzy chcą zacząć nurkować na mieszaninach nitroxowych.

Nitrox Diver

Cel kursu: 

  • kurs został opracowany z myślą o nurkach rekreacyjnych, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo podczas nurkowań bezdekompresyjnych na głębokości od 12 do 39 metrów
  • kurs Nitrox Diver może być prowadzony jako niezależny kurs lub może być połączony z kursem  Advanced lub ukończony w ramach specjalizacji
  • podczas kursu nurkowie uczą się jak bezpiecznie stosować mieszaniny Nitroksowe zawierające od 22% do 40% tlenu

Wymagania:

  • ukończone 12 lat (osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych)
  • certyfikat OWD, Junior OWD lub równoważny

Wymagany sprzęt:

  • sprzęt do nurkowań rekreacyjnych

Materiały:

  • podręcznik
  • zeszyt ćwiczeń

Zakres kursu:

  • Wykłady z prezentacją slajdów prowadzone przez Instruktora w zakresie nurkowania na mieszance Nitroksowej o zawartości tlenu do 40% (np. EAN 32 i EAN 36).

ZAPISZ SIĘ NA KURS NITROX!  

Polecane kursy