Advanced Rec. Trimix

Kurs dla tych, którzy chcą nurkować do 45 metrów z użyciem lekkich mieszanin trimixowych, z jednym gazem dekompresyjnym.

Advanced Recreational Trimix

Cel kursu:

  • program został opracowany dla tych, którzy chcą nurkować na głębokości do 45 metrów, ale nie chcą stosować powietrza jako czynnika oddechowego
  • podczas kursu, rozwijane są umiejętności i poszerzana jest wiedza dotycząca użycia mieszanin typu EANx oraz Trimix
  • kurs rozwija umiejętności nurka i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania na mieszaninach o wyższej zawartości tlenu, przekazując równocześnie podstawy wykorzystania helu do redukowania END
  • program uczy wykorzystania mieszanin EANx w zakresie powyżej 21% do maksymalnej wartości 1.5 ata PO2 w połączeniu z helem, wystarczających do zachowania END w zakresie do 24 metrów
  • program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 51 metrów, w tym dekompresyjnych, z nielimitowaną dekompresją

Wymagania:

  • kandydat musi posiadać stopień IANTD Nitrox Diver i IANTD Deep Diver oraz 30 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
  • minimalny wiek 15 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów

Wymagany sprzęt:

Zestaw dwubutlowy (twin set) lub sidemount, dwa automaty oddechowe, kompletna butla stage, skrzydło z układem nośnym, boja deco, kołowrotek, tabliczka, wskaźnik głębokości i czasu.

Polecane kursy