Technical Diver

Technical Diver

To kurs przygotowujący do wykonywania nurkowań do 51 metrów z użyciem powietrza lub nitroxu jako gazu dennego, z nielimitowaną dekompresją przy użyciu dwóch gazów dekompresyjnych.

Cel kursu:

  • kurs jest przeznaczony dla nurków chcących nurkować do głębokości 51 metrów, z użyciem powietrza lub nitroxu jako czynnika oddechowego
  • Celem kursu jest lepsze zrozumienie doboru czynnika oddechowego w zależności od nurkowania oraz poznanie jego limitów, a także stosowanie gazu dekompresyjnego
  • program przygotowuje nurków do wykonywania nurkowań z akcelerowaną dekompresją z użyciem dwóch gazów dekompresyjnych, bez limitu czasu

Wymagania:

  • kandydat musi posiadać stopień IANTD Advanced Nitrox Diver lub równoważny
  • musi posiadać zalogowane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27 metrów lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym żeby przekonać Instruktora, że ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
  • ukończone 18 lat

Zakres kursu:

Kurs obejmuje 5 nurkowań o łącznym czasie run-time wynoszącym minimum 280 minut.

Wymagany sprzęt:

Zestaw dwubutlowy (twin set), dwa automaty oddechowe, kompletna butla stage, skrzydło z układem nośnym, boja deco, kołowrotek, tabliczka, wskaźnik głębokości i czasu.

Polecane kursy